• Romana
  • Rusa
  • English

Cardinal

 

ORLEN Asfalt

BITUM RUTIER

Bitumurile rutiere sunt cei mai larg folosiţi lianţi pentru mixturile mineral-asfaltice la cald, folosite pentru îmbrăcarea suprafeţelor carosabile. În firma ORLEN Asfalt, bitumurile rutiere sunt produse, în principal, în sistem de oxidare continuă, conform tehnologiei BITUROX ®, sub licenţa firmei austriece Pörner. Aceasta este una din cele mai moderne metode de obţinere de lianţi din derivaţii procesului de distilare a ţiţeiului.

BITUM MULTIGRAD

Bitumurile multigrade BITREX 20/30, BITREX 35/50 şi BITREX 50/70 sunt bitumuri rutiere speciale, care posedă proprietăţi superioare la temperaturi înalte şi scăzute în comparaţie cu bitumurile rutiere tradiţionale. Datorită acestor proprietăţi, mixturile executate cu acest tip de bitumuri se remarcă prin coeficienţi de rigiditate superiori şi printr-o rezistenţă sporită la deformări permanente.

 

Bitumurile multigrade BITREX se folosesc la aceeaşi gamă de aplicaţii ca şi bitumurile rutiere obişnuite, atât în ceea ce priveşte straturile la care se aplică, cât şi în privinţa tipului de mixtură mineral - bituminoasă sau a categoriei de trafic. Se va lua în considerare faptul că, în urma folosirii bitumurilor multigrade, durabilitatea îmbrăcăminţii carosabilului va creşte, straturile acestuia având o rezistenţă sporită la apariţia făgaşelor şi la fisurări termice.

BITREX 20/30

Bitumul multigrad BITREX 20/30 este un bitum foarte dur. Este destinat utilizării în stratul de legătură și stratul de bază din mixturi asfaltice cu modul ridicat de rigiditate WMS (fr. EME) și beton asfaltic AC (BA).


BITREX 35/50

Bitumul multigrad BITREX 35/50 este un bitum dur, destinat utilizării în straturile de legătură și de bază asfaltice. Având în vedere temperatura de înmuiere ridicată, acest bitum este destinat pentru straturile cu rigiditate ridicată - de bază și de legătură din mixtura AC WMS  sau pentru beton asfaltic standard AC (în România şi BA).
 

BITREX 50/70

1. Destinație

Bitumurile multigrad BITREX 50/70 fac parte din bitumurile cu duritate medie și moi și sunt destinate utilizării în straturile de uzură.
 

www.orlen-asfalt.ro